Trong một số trường hợp, Dựa vào trạng thái Đèn LED trên VigorAP  ta có thể biết trạng thái cơ bản của thiết bị như sau:

A. VigorAP 912C

 1. LED sáng xanh dương
 • Nhấp nháy:  thiết bị đã sẵn sàng, hoạt động bình thường
 • Tắt: thiết bị không sẵn sàng hoặc lỗi
 1. LED sáng tím: Sáng, thiết bị đã được cắm nguồn, đang khởi động.
 2. LED sáng cam, nhấp nháy: thiết bị đang thực hiện nâng cấp, phục hồi firmware
 3. LED Tắt: thiết bị không nhận cấp nguồn

B. VigorAP 960C

 1. LED sáng xanh dương
 • Sáng: hệ thống đang khởi động
 • Tắt: thiết bị không sẵn sàng hoặc lỗi
 • Nhấp nháy:  thiết bị đã sẵn sàng, hoạt động bình thường
 1. LED sáng xanh lá : thiết bị hoạt động ở chế độ MESH hoặc Repeater, đang hoạt động bình thường
 2. LED sáng cam, nhấp nháy: thiết bị đang thực hiện nâng cấp, phục hồi firmware
 3. LED Tắt: thiết bị không nhận cấp nguồn

C. VigorAP 1000C

 1. 5G-2/5G-1/2.4G
 • Sáng: wireless đang hoạt động
 • Tắt: wireless không hoạt động
 • Nhấp nháy: đang truyền dữ liệu
 1. P2/ P1(POE) (đèn bên trái)
 • Sáng: Port LAN đang kết nối
 • Tắt: port LAN không có kết nối
 • Nhấp nháy:  đang truyền dữ liệu
 1. P2/ P1(POE) (đèn bên phải
 • Sáng: PortLAN nhận tốc độ 1000Mbps
 • Tắt: port LAN nhận tốc độ 10/100Mbps (đèn bên trái sáng)

D. VigorAP 903

 1. ACT
 • Tắt: thiết bị không hoạt động hoặc bị lỗi
 • Nhấp nháy:  hệ thống đang hoạt động bình thường
 1. USB
 • Sáng: đang kết nối với USB
 • Nhấp nháy:  đang truyền dữ liệu
 1. 2.4G
 • Sáng: wireless đang hoạt động
 • Tắt: wireless không hoạt động
 • Nhấp nháy: đang truyền dữ liệu
 1. 5G
 • Sáng: wireless đang hoạt động
 • Tắt: wireless không hoạt động
 • Nhấp nháy: đang truyền dữ liệu
 1. ​​LAN A1 -A4
 • Sáng: Port LAN đang kết nối tốc độ 100/1000Mbps
 • Tắt: Port LAN không kết nối
 • Nhấp nháy:  đang truyền dữ liệu
 1. LAN B
 • Sáng: Port LAN đang kết nối tốc độ 100/1000Mbps
 • Tắt: Port LAN không kết nối
 • Nhấp nháy:  đang truyền dữ liệu