Sơ đồ:

 1. Tầng 1 (trệt) đặt Modem chính và đi dây mạng đến con Mesh ROOT ở giếng cầu thang
 2. Mesh Node 1 và Node 2 ở giếng cầu thang tầng 2 và tầng 3 chỉ cắm nguồn, không có dây mạng kéo đến
 3. VigorAP 1000C có 01 băng tầng 2.4Ghz và 02 băng tầng 5Ghz (5Ghz-01 và 5Ghz-02), do đó sẽ lấy hẳn một băng tầng 5Ghz-02 làm Mesh link nhằm tăng độ ổn định và cải thiện tốc độ

 1. Trên Mesh Node
 1. Đặt IP tĩnh trên card mạng 192.168.1.x/24 (ví dụ 192.168.1.100)
 2. Đăng nhập VigorAP với IP mặc định 192.168.1.2
 3. Vào Operation Mode >> chọn Mesh Node, nhấn OK

 1. Vào Mesh >> Mesh Setup, check vào Wireless Uplink/ Downlink Band chọn sóng Wireless kết nối MESH  (ví dụ 5Ghz-2/ 5Ghz-2), nhấn OK

 1. Thực hiện tương tự cho tất cả Mesh Node.
 1. Trên Mesh root
 1. Vào Operation mode, chọn Mode Mesh Root>> nhấn OK, chờ vài giây áp dụng cấu hình

 1. Vào LAN >> LAN General Setup
 •  Bỏ check DHCP Client
 • Đặt IP VigorAP chưa sử dụng trong hệ thống (ví dụ 192.168.1.10)
 • Subnet Mash / Gateway cho VigorAP
 • Nhấn OK, reboot lại thiết bị

 

 1. Nối Mesh root vào hệ thống
 2. Đăng nhập Mesh Root với IP vừa đổi
 3. Vào Mesh>> Mesh Setup
 • Add Mesh Note: nhấn Search
 • Chọn VigorAP node, đặt tên từng AP >> nhấn Apply

Các thiết Mesh Node được thêm vào sẽ hiện trong bảng Mesh Group

3. Kiểm tra trạng thái kết nối

Vào Mesh >> Mesh Status, thấy thiết bị sáng xanh là đã online.

Lưu ý

Trường hợp một thiết bị mesh node (ví dụ Mesh Node 3) ở xa Mesh root, nhận tín hiệu sóng của Mesh Root yếu, trong khi thiết bị này ở gần Mesh Node 2, nhận tín hiệu từ Mesh node 2 tốt hơn. Nếu để mặc định, sẽ làm ảnh hưởng hiệu quả hệ thống mạng. Khi đó, Bạn có thể vào trực tiếp Mesh node 3, chọn ưu tiên kết nối với Node 2.

 • Tìm IP Mesh node dựa vào MAC Address thiết bị, có thể xem trong Mesh Status trên Mesh root hoặc router chính
 • Đặng nhập vào Mesh node cần thay đổi
 • Vào Mesh>> Mesh Setup, trong bảng Mesh Group, tại mesh node 2, Check vào “Mesh Preffered uplink” >> nhấn OK

 • Vào system Maintenace >> Reboot System, chọn “Using Current Configuration” để reboot thiết bị

 • Vào Mesh>> Mesh Status kiểm tra lại trạng thái Mesh

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:

     Văn phòng TPHCM: (028) 3925 3789
     Chi nhánh miền Bắc: (024) 3781 5089
     Chi nhánh miền Trung: (0236) 367 9515

     Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641
     Fanpage Hỗ Trợ Kỹ Thuật: facebook.com/AnPhat
     Kênh youtube Hỗ Trợ Kỹ Thuật: AnPhatITOfficial