(Áp dụng cho các model DrayTek Vigor2915 / 2927 /2962 /3910 sử dụng HĐH DrayOS)

Đối với các dòng sản phẩm mới, DrayTek áp dụng tính năng giới hạn băng thông theo ứng dụng (Bandwidth Limit APP) giúp tối ưu hóa băng thông, tăng hiệu quả làm việc.

Giả sử bạn có nhu cầu giới hạn băng thông tất cả các thiết bị trong hệ thống khi sử dụng tiktok chỉ được sử dụng tối đa 20Mb. Các ứng dụng khác còn lại được phép sử dụng tối đa toàn bộ băng thông đường truyền (100Mb). Ta thực hiện như sau:

Vào Bandwidth Management >> Bandwidth Limit, tại tab APP

 • Chọn Enable để kích hoạt chức năng.
 • Default Limit (per APP): điền giới hạn băng tối đa của hệ thống
 • TX Limit: điền băng thông Upload mặc định (ví dụ 100M, lưu ý cần chọn đơn vị đo phù hợp)
 • RX Limit: điền băng thông Download mặc định (ví dụ 100M, lưu ý cần chọn đơn vị đo phù hợp)

Để cấu hình băng thông ứng dụng từng APP, cần phải tạo rule riêng

 •  Add Entry By: chọn APP cần giới hạn băng thông (ví dụ Tiktok)
 •  Chọn đối tượng cần ứng dụng:
  • IP any: tât cả các đối tượng trong hệ thống
  • IP: một IP bất kì
  • IP Object: đối tượng được quy định trong IP Object
  • IP group: group các nhóm đối tượng được tạo trong Object settings
 • Chọn chế độ giới hạn quy định
  • Each: mỗi được ip đều được sử dụng băng thông quy định
  • Shared: tất cả các đối tượng chọn chia sẻ nhau băng thông đã quy định
  • TX Limit/ RX Limit: điền băng thông upload/ Download cần giới hạn cho APP (ví dụ 20Mb)
 • Nhấn Add

Thực hiện tương tự cho các ứng dụng cần giới hạn khác

 • Time Schedule: mặc định áp dụng tất cả thời gian, nhưng bạn vẫn có thể quy định thời gian áp dụng bằng cách chọn những profile thời gian đã tạo trước trong Application >> Schedule.
 • Nhấn “OK” để lưu lại