Hướng dẫn cấu hình giới hạn băng thông

Trên V2960| V3900| V300B

Giả sử hệ thống có tổng băng thông các đường truyền internet là 60Mbps, và có nhu cầu giới hạn băng thông như sau:

 • Tất cả các thiết bị chỉ được phép sử dụng tối đa 10Mpbs
 • Trừ các máy Giám Đốc, server được phép sử dụng full băng thông
 • Quy định tất cả các thiết bị chỉ được phép sử dụng 10Mbps

Vào Bandwidth Management >> Bandwwidth Limit

 • Default TX Limit        :Băng thông Upload giới hạn cho tất cả các thiết bị (Điền 10Mbps)
 • Default RX Limit        :Băng thông Download giới hạn của tất cả các thiết bị (Điền 10Mbps)
 • Nhấn Apply

 • Tạo rule qui định băng thông tối đa cho giám đôc, server,…

Vào Bandwidth Management >> Bandwwidth Limit, nhấn Add

 • Profile                :Đặt tên profile
 • Check Enable
 • TX Limit            :Băng thông upload (full băng thông)
 • RX Limit            :Băng thông download (full băng thông)
 • Source target/ Source IP    :Chọn các đối tượng sẽ áp dụng
 • Nếu chưa có IP Object cho đối tượng Giám Đốc, Server,…Nhấn vào biểu tượng Add để tạo đối tượng
  • Profile            :Đặt tên đối tượng
  • Address Type    :Chọn loại đối tượng
  • Start IP address    :Điền IP đối tượng
  • Nhấn Apply
 • Nhấn Apply

 • Troubleshoot

Để kiểm tra băng thông hệ thống đang sử dụng

 • Kiểm tra băng thông từng IP

Vào Diagnostics >> Data Flow Monitor, Data Flow Monitor

 • Check Enable Dataflow Monitor

 1. Kiểm tra băng thông theo dịch vụ

Vào Diagnostics >> Data Flow Monitor, Service Usage Monitor

 • Check Enable Dataflow Monitor

 

Quý Khách cần hỗ trợ kỹ thuật và giải pháp, vui lòng liên hệ

 • Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
 • Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
 • Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515
 • Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641