Quý khách cần thông tin về giá vui lòng email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., các thông tin khác liên hệ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Xin cảm ơn.

closed icon

Hướng dẫn cấu hình giới hạn băng thông

Trên V2960| V3900| V300B

Giả sử hệ thống có tổng băng thông các đường truyền internet là 60Mbps, và có nhu cầu giới hạn băng thông như sau:

 • Tất cả các thiết bị chỉ được phép sử dụng tối đa 10Mpbs
 • Trừ các máy Giám Đốc, server được phép sử dụng full băng thông
 • Quy định tất cả các thiết bị chỉ được phép sử dụng 10Mbps

Vào Bandwidth Management >> Bandwwidth Limit

 • Default TX Limit        :Băng thông Upload giới hạn cho tất cả các thiết bị (Điền 10Mbps)
 • Default RX Limit        :Băng thông Download giới hạn của tất cả các thiết bị (Điền 10Mbps)
 • Nhấn Apply

 • Tạo rule qui định băng thông tối đa cho giám đôc, server,…

Vào Bandwidth Management >> Bandwwidth Limit, nhấn Add

 • Profile                :Đặt tên profile
 • Check Enable
 • TX Limit            :Băng thông upload (full băng thông)
 • RX Limit            :Băng thông download (full băng thông)
 • Source target/ Source IP    :Chọn các đối tượng sẽ áp dụng
 • Nếu chưa có IP Object cho đối tượng Giám Đốc, Server,…Nhấn vào biểu tượng Add để tạo đối tượng
  • Profile            :Đặt tên đối tượng
  • Address Type    :Chọn loại đối tượng
  • Start IP address    :Điền IP đối tượng
  • Nhấn Apply
 • Nhấn Apply

 • Troubleshoot

Để kiểm tra băng thông hệ thống đang sử dụng

 • Kiểm tra băng thông từng IP

Vào Diagnostics >> Data Flow Monitor, Data Flow Monitor

 • Check Enable Dataflow Monitor

 1. Kiểm tra băng thông theo dịch vụ

Vào Diagnostics >> Data Flow Monitor, Service Usage Monitor

 • Check Enable Dataflow Monitor

 

Quý Khách cần hỗ trợ kỹ thuật và giải pháp, vui lòng liên hệ

 • Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
 • Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
 • Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515
 • Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641