Quý khách cần thông tin về giá vui lòng email sales@anphat.vn, các thông tin khác liên hệ hotro@anphat.vn. Xin cảm ơn.

closed icon

Vigor3900 - Hướng dẫn cấu hình High Availability (Active - Standby mode)

LƯU Ý: Từ firmware version 1.2.0, Vigor2960/Vigor3900 chỉ hỗ trợ chạy HA với 3 Vlan mà thôi.

Tải file hướng dẫn về máy