A122e | A196GU | N303HU

ta có mô hình như sau 


1. Đăng nhập thiết bị
- Mở trình duyệt web, nhập http://192.168.1.1 với username / password mặc định: admin/admin
2. Vào giao diện cấu hình Network

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình đổi DNS trên smartphone
3. Cấu hình WAN

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình đổi DNS trên smartphone
Vào mục cấu hình WAN
- Static DNS: Chọn ON
- Primary DNS: Điền DNS chính
- Secondary DNS: Điền DNS phụ
- Nhấn Save/ Apply

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình đổi DNS trên smartphone
Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ khi các bạn còn ở trước thiết bị và có thể login vào thiết bị.
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515