A122e | A196GU | N303HU

Lưu ý

Để thực hiện được chức năng này, Thiết bị Wi-Fi APTEK phải hoạt động ở mode router (mode WAN). Tức là kết nối trực tiếp internet từ  nhà mạng hoặc từ router nhà mạng kết nối vào cổng WAN APTEK và APTEK phát Wi-Fi khác lớp mạng router chính.

Trường hợp 1: APTEK Kết nối internet trược tiếp internet (PPPoE)

Trường hợp 2: APTEK là router phát wifi khác lớp mạng với routerc chính

1. Đăng nhập thiết bị
- Mở trình duyệt web, nhập http://192.168.1.1 với username / password mặc định: admin/admin
2. Vào giao diện cấu hình Advanced

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình NAT port Camera
3. Đổi port Router
Nếu port cần NAT khác 80, bỏ qua bước này
Mặc định router sử dụng port 80 làm port web đăng nhập. Vì vậy CAMERA | ĐẦU GHI | Server sử dụng port 80, trước tiên cần đổi port 80 của router thành port khác (ví dụ 8080)
Vào Firewall,

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình NAT port Camera
Chọn tab Security

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình NAT port Camera
- Remote management: Chọn Enable
- Management Port: Điền port đổi (ví dụ 8080)
- Nhấn Save / Apply

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình NAT port Camera
4. NAT port
Có 3 cách, làm 1 trong 3
Nhấn “Home” trở lại giao diện chính, chọn Advanced >> NAT
4.1. NAT Single Port
Vào NAT >> Single Port
- IP Address: Điền IP server
- Protocol: Chọn Protocol của dịch vụ sử dụng
- Internal port: Port server đang sử dụng
- External port: Port sẽ NAT ra ngoài
- Comment: Tên profile
- Check Enable
- Nhấn Save / Apply

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình NAT port Camera

4.2. NAT Multi Port
Vào NAT >> Multi. Port
- IP Address: Điền IP server
- Protocol: Chọn Protocol của dịch vụ sử dụng
- Start port/ End port: Điền dãy port sẽ NAT
- Comment: Tên profile
- Check Enable
- Nhấn Save / Apply

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình NAT port Camera
4.3. NAT DMZ
Vào NAT >> DMZ
- Demilitarized (DMZ): Chọn DMZ
- DMZ Host IP Address: Điền IP server
- Nhấn Save / Apply

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình NAT port Camera
Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ khi các bạn còn ở trước thiết bị và có thể login vào thiết bị
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515