A122e | A196GU | N303HU

 

Lưu ý

Để thực hiện được chức năng này, Thiết bị Wi-Fi APTEK phải hoạt động ở mode router (mode WAN). Tức là kết nối trực tiếp internet từ  nhà mạng hoặc từ router nhà mạng bridge mode


1. Đăng nhập thiết bị
- Mở trình duyệt web, nhập http://192.168.1.1 với username / password mặc định: admin/admin
2. Vào giao diện cấu hình Network

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình MAC Clone
3. Cấu hình MAC Clone
Vào mục cấu hình MAC Clone

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình MAC Clone
- MAC Address Clone: Chọn ON
- MAC Address: Điền MAC WAN thiết bị cũ
- Nhấn Save /Apply

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình MAC Clone
Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ khi các bạn còn ở trước thiết bị và có thể login vào thiết bị.
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515