Quý khách cần thông tin về giá vui lòng email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., các thông tin khác liên hệ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Xin cảm ơn.

closed icon

A122e | A196GU | N303HU
1. Chuẩn bị
- Thiết bị đặt trên mặt phẳng, mở rộng góc anten tối đa
- Cấp nguồn thiết bị
- Nối dây mạng vào từ router chính Port WAN (màu xanh) trên APTEK
- Kết nối điện thoại với WiFi APTEK -2.4G
2. Kiểm tra kết nối Internet >> Truy cập web bất kì, có 2 trường hợp:
  TH1. Kết nối Internet OK >> thực hiện bước 3 nếu muốn đổi tên, mật khẩu Wi-Fi
  TH2. Không kết nối được Internet
Mặc định, APTEK hoạt động với WAN mode DHCP, Nếu lớp mạng Router chính cùng lớp mạng mặc định APTEK là 192.168.1.1 >> thiết bị báo LOOP IP Address >> không thể truy cập Internet
Tắt mở nguồn thiết bị hoặc thực hiện như sau
- Trên máy tính

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình nhanh phát Wi-Fi
- Trên điện thoại

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình nhanh phát Wi-Fi
Sau khi đã kết nối được Internet >> thực hiện bước 3 nếu muốn đổi tên, mật khẩu Wi-Fi
3. Đổi tên Wi-Fi: có 2 trường hợp
  TH1. Truy cập http://192.168.1.1 và đăng nhập với password mặc định : “admin”
  TH2. Nếu không truy cập được http://192.168.1.1 , thực hiện rút dây đang kết nối vào WAN APTEK
- Mở trình duyệt web
- Mở web bất kì >> thiết bị sẽ chuyển về giao diện cấu hình thiết bị
- Chọn Home

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình nhanh phát Wi-Fi
- Chọn WLAN 2.4 GHz/ 5GHz để cấu hình

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình nhanh phát Wi-Fi
Chọn Basic để có thể cấu hình Tên SSID và mật khẩu

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình nhanh phát Wi-Fi
- Đổi Network Name/ Pass Phrase mong muốn, nhấn “Save/ Apply

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình nhanh phát Wi-Fi
Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ khi các bạn còn ở trước thiết bị và có thể login vào thiết bị.
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515