A122e | A196GU | N303HU
1. Chuẩn bị
- Thiết bị đặt trên mặt phẳng, mở rộng góc anten tối đa
- Cấp nguồn thiết bị
- Nối dây mạng vào từ router chính Port WAN (màu xanh) trên APTEK
- Kết nối điện thoại với WiFi APTEK -2.4G
2. Kiểm tra kết nối Internet >> Truy cập web bất kì, có 2 trường hợp:
  TH1. Kết nối Internet OK >> thực hiện bước 3 nếu muốn đổi tên, mật khẩu Wi-Fi
  TH2. Không kết nối được Internet
Mặc định, APTEK hoạt động với WAN mode DHCP, Nếu lớp mạng Router chính cùng lớp mạng mặc định APTEK là 192.168.1.1 >> thiết bị báo LOOP IP Address >> không thể truy cập Internet
Tắt mở nguồn thiết bị hoặc thực hiện như sau
- Trên máy tính

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình nhanh phát Wi-Fi
- Trên điện thoại

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình nhanh phát Wi-Fi
Sau khi đã kết nối được Internet >> thực hiện bước 3 nếu muốn đổi tên, mật khẩu Wi-Fi
3. Đổi tên Wi-Fi: có 2 trường hợp
  TH1. Truy cập http://192.168.1.1 và đăng nhập với password mặc định : “admin”
  TH2. Nếu không truy cập được http://192.168.1.1 , thực hiện rút dây đang kết nối vào WAN APTEK
- Mở trình duyệt web
- Mở web bất kì >> thiết bị sẽ chuyển về giao diện cấu hình thiết bị
- Chọn Home

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình nhanh phát Wi-Fi
- Chọn WLAN 2.4 GHz/ 5GHz để cấu hình

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình nhanh phát Wi-Fi
Chọn Basic để có thể cấu hình Tên SSID và mật khẩu

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình nhanh phát Wi-Fi
- Đổi Network Name/ Pass Phrase mong muốn, nhấn “Save/ Apply

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình nhanh phát Wi-Fi
Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ khi các bạn còn ở trước thiết bị và có thể login vào thiết bị.
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515