A122e | A196GU | N303HU
1. Chuẩn bị
- Thiết bị đăt trên mặt phẳng, mở rộng góc anten tối đa
- Cấp nguồn thiết bị
- Kết nối điện thoại với Wi-Fi APTEK-2.4G
2. Truy cập giao diện cấu hình
Mở trình duyệt web, truy cập web bất kì hoặc nhập http://192.168.1.1 >> Nhấn biểu hiện tượng “Home” trên giao diện

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình phát Wi-Fi


3. Đăng nhập thiết bị bằng passpword mặc dịnh “admin”

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình phát Wi-Fi
4. Vào giao diện cấu hình wireless
Chọn WLAN 2.4 GHz để cấu hình

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình phát Wi-Fi
Chọn Basic để cấu hình Tên SSID

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình phát Wi-Fi
- Chọn Basic để có thể cấu hình Tên SSID và mật khẩu
  o Network Name: Tên Wireless
  o Encryption: Chọn ON
  o Pass Phrase: Đặt password Wireless
  o Nhấn Save/ Apply
- Sau khi cấu hình xong chọn “Home” để quay lại giao diện chính
- Thực hiện tương tự cho tần số 5GHz

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình phát Wi-Fi
5. Chọn Network các thông số liên về WAN, LAN

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình phát Wi-Fi
- Chọn LAN để cấu hình IP, lớp mạng

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình phát Wi-Fi
- Tại LAN
  o IP Address: Điền IP lớp mạng cần đổi
  o DHCP Server: Chọn ON
  o Start IP Address: Điền IP bắt đầu cấp
  o End IP Address: Điền IP kết thúc
  o Nhấn Save /Apply

H8
6. Nối dây mạng từ router chính vào port WAN trên thiết bị
7. Troubleshoot
Sau khi cấu hình, đã có Internet, cần cấu hình lại tên Wireless/ Passwword. Nếu không thể đăng nhập lại router do không biết IP >> thực hiện như sau
- Rút dây đang kết nối vào cổng WAN router
- Mở trình duyệt web
- Mở web bất kì >> thiết bị sẽ chuyển về giao diện cấu hình thiết bị
- Chọn Home

H9
- Chọn WLAN 2.4 GHz/ 5GHz để cấu hình

H10
- Chọn Basic để có thể cấu hình Tên SSID và mật khẩu

H11
H12

- Đổi Network Name/ Pass Phrase mong muốn, nhấn “Save/ Apply
Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ khi các bạn còn ở trước thiết bị và có thể login vào thiết bị.
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515