Quý khách cần thông tin về giá vui lòng email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., các thông tin khác liên hệ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Xin cảm ơn.

closed icon

A122e | A196GU | N303HU
1. Chuẩn bị
- Thiết bị đăt trên mặt phẳng, mở rộng góc anten tối đa
- Cấp nguồn thiết bị
- Kết nối điện thoại với Wi-Fi APTEK-2.4G
2. Truy cập giao diện cấu hình
Mở trình duyệt web, truy cập web bất kì hoặc nhập http://192.168.1.1 >> Nhấn biểu hiện tượng “Home” trên giao diện

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình phát Wi-Fi


3. Đăng nhập thiết bị bằng passpword mặc dịnh “admin”

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình phát Wi-Fi
4. Vào giao diện cấu hình wireless
Chọn WLAN 2.4 GHz để cấu hình

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình phát Wi-Fi
Chọn Basic để cấu hình Tên SSID

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình phát Wi-Fi
- Chọn Basic để có thể cấu hình Tên SSID và mật khẩu
  o Network Name: Tên Wireless
  o Encryption: Chọn ON
  o Pass Phrase: Đặt password Wireless
  o Nhấn Save/ Apply
- Sau khi cấu hình xong chọn “Home” để quay lại giao diện chính
- Thực hiện tương tự cho tần số 5GHz

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình phát Wi-Fi
5. Chọn Network các thông số liên về WAN, LAN

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình phát Wi-Fi
- Chọn LAN để cấu hình IP, lớp mạng

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình phát Wi-Fi
- Tại LAN
  o IP Address: Điền IP lớp mạng cần đổi
  o DHCP Server: Chọn ON
  o Start IP Address: Điền IP bắt đầu cấp
  o End IP Address: Điền IP kết thúc
  o Nhấn Save /Apply

H8
6. Nối dây mạng từ router chính vào port WAN trên thiết bị
7. Troubleshoot
Sau khi cấu hình, đã có Internet, cần cấu hình lại tên Wireless/ Passwword. Nếu không thể đăng nhập lại router do không biết IP >> thực hiện như sau
- Rút dây đang kết nối vào cổng WAN router
- Mở trình duyệt web
- Mở web bất kì >> thiết bị sẽ chuyển về giao diện cấu hình thiết bị
- Chọn Home

H9
- Chọn WLAN 2.4 GHz/ 5GHz để cấu hình

H10
- Chọn Basic để có thể cấu hình Tên SSID và mật khẩu

H11
H12

- Đổi Network Name/ Pass Phrase mong muốn, nhấn “Save/ Apply
Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ khi các bạn còn ở trước thiết bị và có thể login vào thiết bị.
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515