(Áp dụng cho một số model DrayTek sử dụng hệ HĐH DrayOS)

Khi Router gặp sự cố khởi động lại hoặc lỗi không mong muốn, cần phải lấy log thiết bị khi có lỗi xảy ra để tiến hành debug.

Cách thực hiện như sau:

1. Mở giao diện dòng lệnh CMD. Gõ "telnet" >> nhấn “Enter”.

Lưu ý: trong trường hợp báo lỗi máy tính không tìm thấy lệnh này, cần phải cài đặt telnet client trước khi thực hiện (tham khảo hướng dẫn cài đặt telnet client trên google)

2. Gõ "set logfile xxxx.txt" để tạo file log (với xxxx.txt là tên file log, các log thu thập được sẽ lưu trong file này). File sẽ có chung với đường dẫn telnet ở bước 1.(ví dụ, file sẽ được lưu trong C:\Users\User)

3. Telnet vào Vigor Router bằng cách gõ lệnh"open Router’s IP".(Ví dụ IP router là 192.168.17.1 thì gõ lệnh ”open 192.168.17.1”)

Lưu ý: nếu đã đổi port login telnet của router, khi thực hiện cần thêm port đã đổi phía sau.

Ví dụ: thiết bị đã đổi port telnet thành 2323 thì dùng lệnh sau:>open 192.168.17.1 2323

4. Điền Usernamepassword đăng nhập router

5. gõ "sys con2tel enable". >>nhấn "Ctrl+s" để bắt đầu chế độ debug. Debug logs sẽ xuất hiện khi xuất hiện xuất hiện lỗi trùng khớp với mã gỡ lỗi R&D's debug code.

6. nhấn l (chữ L thường) để hiển thị trạng thái bộ nhớ memory usage . (giống như lệnh "sys q")

7. Tiếp thục thu thập log cho đến khi có lỗi xảy ra. Sau đó gởi file log về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .