Cấu hình IPTV trên DrayTek Vigor2960

(Firmware 1.0.7RC5_r2647)

B1: Chuyển sang Advance mode

- Vào trình duyệt điền 192.168.1.1 để vào giao diện cấu hình của vigor 2960. Điền user/pass là admin/admin

- Vào WAN >>> General setup: Chuyển sang mode Advance

B2: Cấu hình port lan 4 để gắn setop box:

- Vào Lan >>> Switch

- Chọn profile Vlan ID 10 >>> Nhấn Edit

- Lần lượt bỏ chọn Lan_port 4 trong MemberUntag

- Nhấn Apply

- Nhấn nút Add để tạo thêm  Vlan 1100 (1100 là Vlan ID IPTV)

- Lần lượt chọn Lan_port 4 trong MemberUntag cho IPTV

- Nhấn Apply

B3: Cấu hình internet và IPTV cho Vigor2960

B3.1: Cấu hình internet:

- Vào Wan >>> General setup: Chọn wan 1 >>> nhấn Edit

- Qua tab Global

- Tích chọn Enable

- Vlan tag chọn Enable

- Vlan ID: điền vlan internet của nhà cung cấp dịch vụ

- IPv4 Protocol: chọn PPPoE

- Mode: chọn NAT

- Qua tab PPPoE

- Username/password: điền thông tin user/pass của đường truyền.

- MTU/MRU: 1442 (hoặc giá trị mà ISP khuyên dùng)

- Nhấn Apply

B3.2: Cấu hình Vlan IPTV

- Vào wan >>> click nút add

- Qua tab Global

- Tích chọn Enable

- Vlan tag: chọn Enable

- Vlan ID: điền 1100 (Vlan IPTV của nhà cung cấp)

- Port: chọn Wan1

B3.3: Bridge IPTV qua port lan 4 trên 2960:

- Vào Wan >>> General setup: Qua tab Bridge Vlan

- Nhấn Add

- Wan / Vlan ID: chọn Profile của wan IPTV

- LAN VLAN / Member: chọn profile Vlan đã tạo ở B2

B4: Kiểm tra

- Gắn máy tính vào port lan 4 trên Vigor2960 và vào cmd gõ lệnh ipconfig thì ta nhận được địa chỉ ip do Server IPTV cấp xuống. Sau đó có thể nối với Setop Box và xem Tivi