(Áp dụng cho các model DrayTek Vigor2960 / 3900 / 300B sử dụng hệ HĐH LinuxOS)

Ngoài việc cấu hình internet, Để cấu hình thiết bị Vigor Linux-OS sử dụng dịch vụ IPTV, cần cấu hình thêm IPMP Proxy.

Thực hiện

Vào Application >> IGMP Proxy

  • Check Enable
  • IGMP Proxy Channel: Chọn WAN kết nối internet FPT (ví dụ wan1)
  • Downstream: Chọn LAN (subnet) sử dụng IPTV FPT (ví dụ lan1)
  • Add PPP Header: chọn Disable
  • IGMP Interfaced IP: Để mặc định, đừng thay đổi
  • Fast Forward: chọn Enable
  • Nhấn Apply

 

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:

     Văn phòng TPHCM: (028) 3925 3789
     Chi nhánh miền Bắc: (024) 3781 5089
     Chi nhánh miền Trung: (0236) 367 9515
    Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641
     Fanpage Hỗ Trợ Kỹ Thuật: facebook.com/AnPhat
     Kênh youtube Hỗ Trợ Kỹ Thuật: AnPhatITOfficial