I. Sao lưu:
1. Login vào trang Router Web Configuration, chọn phần System Maintenance -> Configuration Backup.

2. Click vào nút Backup.

3 1 (1)

II. Phục hồi:
1. Login vào trang Router Web Configuration, chọn phần System Maintenance -> Configuration Backup.

2. Click nút Browse, chọn file cấu hình mà mình muốn restore và click nút Restore.

 
3 2 (1)
3 3 (1)
 
3. Nếu việc phục hồi thành công thì sẽ xuất hiện một thông báo như bên dưới. Sau đó click vào nút Restart
 
3 4