Quý khách cần thông tin về giá vui lòng email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., các thông tin khác liên hệ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Xin cảm ơn.

closed icon

I. Sao lưu:
1. Login vào trang Router Web Configuration, chọn phần System Maintenance -> Configuration Backup.

2. Click vào nút Backup.

3 1 (1)

II. Phục hồi:
1. Login vào trang Router Web Configuration, chọn phần System Maintenance -> Configuration Backup.

2. Click nút Browse, chọn file cấu hình mà mình muốn restore và click nút Restore.

 
3 2 (1)
3 3 (1)
 
3. Nếu việc phục hồi thành công thì sẽ xuất hiện một thông báo như bên dưới. Sau đó click vào nút Restart
 
3 4