Quý khách cần thông tin về giá vui lòng email sales@anphat.vn, các thông tin khác liên hệ hotro@anphat.vn. Xin cảm ơn.

closed icon

I. Sao lưu:
1. Logon vào trang Router Web Configuration, chọn phần System Maintenance -> Configuration Backup.

2. Click vào nút Backup.

3 1 (1)

II. Phục hồi:
1. Logon vào trang Router Web Configuration, chọn phần System Maintenance -> Configuration Backup.

2. Click nút Browse, chọn file cấu hình mà mình muốn restore và click nút Restore.


3 2 (1)
3 3 (1)

3. Nếu việc phục hồi thành công thì sẽ xuất hiện một thông báo như bên dưới. Sau đó click vào nút Restart

3 4