Hiện nay, Chatbot đã ngày càng trở nên rộng rãi và phổ biến từ các ứng dụng mạng xã hội đến các ứng dụng tin nhắn, rất nhiều kho dữ liệu sử dụng Chatbots để trả lời câu hỏi nhằm tăng độ tương tác để quảng cáo và cung cấp các phương thức đặt hàng.

Nắm bắt xu hướng hiện tại, Vigor Router cũng đã cho phép kết hợp ChatBot vào một số tính năng, chẳng hạn như gửi thông tin cảnh báo các hoạt động trong hệ thống bao gồ VPN down/up, WAN down/up, đang nhập giao diện quản lý WEB, …

A. Trên Telegram

1. Mở ứng Telegram

2.Tìm @BotFather

3. Tạo bot

Tại BotFather,

a. Gõ lệnh “/newbot”

b. Đặt tên bot (tên hợp lệ là tên không bị trùng và kết thúc bằng “_bot”).

 Nhận được thông báo tên bot hợp lệ (tên hợp lệ là tên không bị trùng và kết thúc bằng “_bot”)

c. Điền tên bot lần nữa

d. Nhận được thông báo bot mới đã được tạo    

4. Lấy thông tin Token API sử dụng điền trên DrayTek

Tại thông báo Bot đã tạo thành công >> copy dãy Token để sử dụng

5. Khởi động Bot

 • Tại thông báo Bot mới đã tạo thành công >> nhấn vào link (như hình) mở Bot của bạn

 • Nhấn Start hoặc gõ lệnh “/start” để khởi động Bot

 

6. Lấy Thông tin ID Telegram của bạn

 • Tìm @Userinfobot

 

 • Gõ lệnh “/Start” lấy thông tin ID

B. Cấu hình trên DrayTek

1. Liên kết cảnh báo với Chatbot Telegram

Vào Objects Setting >> SMS/Mail Service Object, chọn index 9

 • Đặt tên dịch vụ
 • Điền API Chatbot của bạn vào vị trí tô vàng theo cấu trúc (không có ngoặc kép) https://api.telegram.org/bot”API_của_bạn”/sendMessage?chat_id=###txtDest###&text=###txtMsg###
 • Nhấn OK

 • Có thể kiểm tra liên kết Chatbot Telegram bằng cách nhấn “Send a Test Message”

 • Nhấn OK xác nhận

 • Điền ID của bạn >> nhấn OK, nhấn OK lầ nữa xác nhận


 • Nếu nhận được tin nhắn “test message “ nghĩa là đã kết nối thành công

2. Cấu hình thông tin sẽ gửi cảnh báo

Vào  Objects Setting >> Notification Object, Chọn index,

 • Đặt tên Profile
 • Chọn các hoạt động muốn gởi cảnh báo
 • Nhấn OK

4. Cấu hình cảnh báo

Vào Applications >> SMS/Mail Alert Service,

 • Check Enable
 • SMS Provider: chọn 9- Custom 1
 • Recipient Number: điền ID telegram của bạn
 • Notify Profile: chọn profile cảnh báo ở bước 3

Nhấn OK 


C. Kiểm tra kết quả

Khi hệ thống có sự cố xảy ra, bạn sẽ nhận được thông báo từ Vigor Router trên ứng dụng Telegram như bên dưới