Giả Sử bạn có công ty có nhiều chi nhánh (các chi nhánh đều có IP tĩnh). Bạn có như cầu muốn cho phép truy cập từ quản lý router từ xa, nhưng vì lý do bảo mật, chỉ cho phép IT tại những chi nhánh ấy truy cập, quản lý, cấu hình thiết bị. Bạn có thể sử dụng tính năng Access List trên mục Management của DrayTek.

 1. Cấu hình các IP được phép truy cập

Vào Objects Setting >> IP Object, chọn Index bất kì

 • Name    :Đặt tên Đối tượng
 • Interface   :Chọn Any
 • Address Type  chọn   Single Address   
  • Start IP :Điền IP tĩnh chi nhánh 1
 • Nhấn OK

Thực hiện tương tự cho các chi nhánh còn lại, ta có danh sách như sau:

 1. Cấu hình ACL quản lý từ xa

Vào System Maintenance >> Management. Tại Access List from the Internet

 • Chọn Apply Access list to Ping (cho phép thiết bị từ các chi nhánh ping đến Rouer)
 • Tại IP Object : chọn Object các chi nhánh đã tạo ở bước 1
 • Nhấn OK
 • Nhấn OK reboot khi có yêu cầu.