Lưu ý: nếu bạn đang sử dụng dịch vụ Gmail, cần phải cấu hình cho phép ứng dụng khác sử dụng, và sử dụng password ngẫu nhiên cho từng dụng

https://www.anphat.vn/quan-ly-thiet-bi-system-maintenance/google-mail-cau-hinh-cho-phep-draytek-su-dung-google-mail-goi-canh-bao 

 1. Cấu hình Mail Alert (nhận cảnh báo qua mail)

Vào System Maintenance >> SysLog / Mail Alert Setup

 • Chech Enable
 • SMTP Server: Điền tên miền SMTP của mail Server (ví dụ tên miền của gmail là: smtp.gmail.com)
 • SMTP port :điền port gởi mail (Ví dụ port gởi mail của google là 465)
 • Mail to: Điền Email nhận thông báo
 • Sender Address :điền Mail của bạn
 • Connection Seccurity: chọn SSL
 • Check Authentication
  • Username/ password: điền thông tin kết nối Email của bạn (trường hợp sử dụng mail google, mỗi ứng dụng sẽ có mật khẩu riêng kết nối thì phải điền mật khẩu ứng dụng)
 • Enable E-Mail Alert: chọn các dịch vụ cần nhận cảnh báo như DoS Attack, APPE, VPN Log
 • Nhấn OK

 1. Cấu hình gởi mail thông báo báo trạng thái thiết bị

1. Cấu hình Mail Server

Objects Setting >> SMS / Mail Service Object, chọn Index bất kì

Ví dụ nếu sử dụng dịch vụ mail google thì cấu hình như sau.

 • Profile Name: Đặt tên profile
 • SMTP Server: Điền tên miền SMTP của mail Server (ví dụ tên miền của gmail là:  smtp.gmail.com)
 • SMTP port :điền port gởi mail (Ví dụ port gởi mail của google là 465)
 • Sender Address :điền Mail của bạn
 • Connection Seccurity: chọn SSL
 • Check Authentication
  • Username/ password: điền thông tin kết nối Email của bạn (trường hợp sử dụng mail google, mỗi ứng dụng sẽ có mật khẩu riêng kết nối thì phải điền mật khẩu ứng dụng)
 • Sending Interval: điền 10 giây. (trong 10 giây chỉ gởi 1 mail)
 • Nhấn OK

2. Cấu hình dịch vụ cần cảnh bảo

Vào Objects Setting >> Notification Object, chọn 1 index

 • Profile Name: Đặt tên Profile
 • Check các dịch vụ muốn nhận được thông báo như : WAN mất/ có kết nối, VPN mất/ có kết nối, các dịch vụ bảo mật khác như Web login, telnet login,…
 • Nhấn OK

3. Cấu hình gởi mail

Vào Application >> SMS/ Mail Alert Service, tại Tab Mail Alert 

 • Check index 1
 • Mail Service: chọn Mail server đã cấu hình
 • Mail Address: điền chị chỉ mail nhận thông báo
 • Notify profile: chọn profile cảnh báo đã cấu hình.
 • Nhấn OK