APTEK APM110
APTEK APM110
 • APTEK APM110
 • APTEK APM110
 • APTEK APM110
 • APTEK APM110
 • APTEK APM110
 • APTEK APM110

APTEK APM110

Chuyển đổi quang điện Media Converter APTEK APM110

 • Tốc độ truyền dữ liệu: 1Gbps.
 • Loại tín hiệu: Multi-Mode.
 • Bước sóng phát Tx/Rx: 850nm.
 • Khoảng cách truyền dữ liệu: 550m.
 • Sử dụng 2 sợi cáp để truyền dữ liệu.

tháng
645.000 VND

Bộ chuyển đổi quang điện là gì?

Bộ chuyển đổi quang điện(Fiber Optic Media Converter) là sản phẩm được chuyển từ tín hiệu dạng điện sang tín hiệu dạng quang và ngược lại.

Bộ chuyển đổi qung điện chuyển đổi tín hiệu chạy trên mạng cáp đồng sang tín hiệu chạy trên mạng cáp quang mà không cần thay đổi toàn bộ hệ thống mạng. Dựa trên chức năng này, người điều hành mạng có thể nâng cấp hệ thống từ cáp đồng(cáp xoắn cặp UTP, FTP) lên cáp quang mà chỉ tốn rất ít ngân sách, nhân lực và thời gian.

Chuyển đổi quang điện Media Converter APTEK APM110

- Tốc độ truyền dữ liệu: 1Gbps.
- Loại tín hiệu: Multi-Mode.
- Bước sóng phát Tx/Rx: 850nm.
- Khoản cách truyền dữ liệu: 550m.
- Sử dụng 2 sợi cáp để truyền dữ liệu.
- Nhiệt độ hoạt động: 0ºC ~ 50ºC.
- Độ ẩm tương đối: 5% ~ 90%.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật
Giao tiếp quang
Giao tiếp điện
Bước sóng truyền
Khoảng cách truyền
Tính năng khác của Converter
Tính năng khác của SFP
Môi trường sử dụng

Hỗ trợ

Tải về firmware

Datasheet

Giải pháp liên quan