Quý khách cần thông tin về giá vui lòng email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., các thông tin khác liên hệ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Xin cảm ơn.

closed icon

Bước 1:Bước 2:

 Bước 3:

 Bước 4: để chặn máy tính có địa chỉ IP 192.168.1.10 không cho truy cập Internet.

 

Subnet mask 255.255.255.255/32 có nghĩa là chỉ có IP 192.168.1.10 được set vao rule này. Trường hợp muốn chặn 1 dãy máy từ 192.168.1.1->192.168.1.7 thì để source là 192.168.1.1 subnet mask là 255.255.255.248/29. Chúc thành công !!!