Quý khách cần thông tin về giá vui lòng email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., các thông tin khác liên hệ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Xin cảm ơn.

closed icon

Với firmware cũ, máy chủ DNS gán từ ISP sẽ có ưu tiên cao hơn những thiết lập trong cấu hình DHCP của router Vigor. Để chỉ định máy chủ DNS nhanh chóng, bạn có thể gõ lệnh telnet " srv dhcp frcdnsmanl on " là điều cần thiết .

Nhưng với firmware mới phát hành cho một số loại router, bao gồm Vigor2900 series / Vigor2900V series / Vigor2500 series / Vigor2600G series / Vigor2600V series etc, không cần thiết phải dùng lệnh telnet. Router sẽ tự động gán rõ máy chủ DNS cho máy khách DHCP.