Băng thông WAN ra vào được thiết lập theo như tốc độ truyền thật sự cung cấp bởi ISP, nhưng sự thông suốt tùy thuộc vào môi trường mạng nội bộ hoặc chất lượng cơ sở hạ tầng. Do đó băng thông vào ra được đề nghị thiết lập 80-85% tốc độ vật lý mạng để tăng tối đa sự thi hành QoS.

Lấy ví dụ :

- Khi sử dụng router băng thông rộng Vigor2900, nếu băng thông ISP cung cấp với dòng tải xuống 8Mbps và dòng tải lên 640Kbps, QoS cho băng thông WAN vào ra, chúng tôi đề nghị là 

Băng thông WAN vào = 8000 * 80% (hoặc 85%) = 6400 ~ 6800 Kbps

Băng thông WAN ra = 640 * 80% (hoặc 85%) = 512 ~ 544 Kbps


Khi sử dụng Vigor2600V ADSL Router, tự bản thân Vigor sẽ tự động dò ra băng thông và tính toán giá trị hợp lệ.