Vigor2100V, Vigor2200V, Vigor2500V hỗ trợ một chức năng gọi đường dây nâng cao PSTN. Chúng có một cổng ở mặt sau router để kết nối đến đường dây PSTN. Đó là với một cái điện thoại kết nối đến Vigor, bạn có thể thêm vào cả hai loại cuộc gọi VoIP và cuộc gọi PSTN thông thường vào. Do vậy đường dây PSTN có thể hoạt động như một cơ chế dự phòng cho những cuộc gọi VoIP. Cơ chế này hoạt động một cách tự động nhưng cũng có thể cấu hình bằng tay. Mặc định, số điện thoại bạn gọi sẽ được truyền xuyên qua internet, tuy nhiên bạn có thể bấm nút #0 trước con số cần gọi thì sẽ là cuộc gọi PSTN.