G.711 là chuẩn quốc tế cho việc mã hóa âm thanh 64kbps. Nó là một sơ đồ điều chế mã dao động (PCM : Pulse Code Modulation ) hoạt động tại tần số tiêu biểu 8kHz, với 8bits trên giây (do là 64kbps). Bạn có thể chọn giữa hai giá trị khác nhau của G.711 : A-law và µ-law. A-law là tiêu chuẩn của mạch điện quốc tế dùng cho Châu Âu và nhiều nước APAC, trong khi đó µ-law thì được dùng cho Liên Bang Mỹ. G.711 hoạt động ở 64 kbps coi như là không nén ngược lại với chất lượng đàm thoại do thuật toán có tốc độ thấp hơn để cân nhắc .