Quý khách cần thông tin về giá vui lòng email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., các thông tin khác liên hệ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Xin cảm ơn.

closed icon

G.711 là chuẩn quốc tế cho việc mã hóa âm thanh 64kbps. Nó là một sơ đồ điều chế mã dao động (PCM : Pulse Code Modulation ) hoạt động tại tần số tiêu biểu 8kHz, với 8bits trên giây (do là 64kbps). Bạn có thể chọn giữa hai giá trị khác nhau của G.711 : A-law và µ-law. A-law là tiêu chuẩn của mạch điện quốc tế dùng cho Châu Âu và nhiều nước APAC, trong khi đó µ-law thì được dùng cho Liên Bang Mỹ. G.711 hoạt động ở 64 kbps coi như là không nén ngược lại với chất lượng đàm thoại do thuật toán có tốc độ thấp hơn để cân nhắc .