Bạn có thể kết nối 2 máy điện thoại đến router hỗ trợ VoIP, nhấc máy và quay số 01 hoặc 02 cho cổng tương ứng (không cần #). Lưu ý là không được tổ chức các dial-plan entries trùng với 2 số này.

Ghi chú :cách này chỉ thích hợp với các model VoIP hỗ trợ 2 cổng FXS như Vigor2600V , Vigor2600V, Vigor2700V, Vigor2800V, Vigor2900V và Vigor2910V.