Điều đó bởi vì khi thay đổi cổng SIP cục bộ, cổng của SIP Server sẽ thay đổi tương ứng. Vui lòng kiểm tra cổng của SIP Server đang sử dụng trong mục Registrar/Proxy/Domain sau khi thay đổi cổng SIP cục bộ. Hãy chuyển cổng SIP cục bộ sang cổng 5070 như ví dụ sau :

1. Thay đổi cổng SIP sang 5070.

2. Chỉ định rõ số hiệu cổng cho SIP Server.

3. Khi đó bạn có thể đăng ký thành công.