Băng thông có liên quan đến Codec (việc mã hóa và giải mã) được sử dụng. G.711 Codec sử dụng băng thông 64kbps, tương tự như một cuộc gọi ISDN/PCM. Thuật toán nén âm thanh G.729 Codec ở 8Kbps, trong khi đó G723.1 Codec có khả năng nén âm thanh ở hai mức riêng biệt là 6.3kbit/s và 5.3kbit/s. Nên chú ý rằng gói tin (tiêu chuẩn là 46 octets) sẽ gia tăng tương ứng với băng thông, vì thế nó là sự lựa chọn tốt nhất cho việc nén âm thanh nhỏ nhất. Lấy ví dụ, tổng cộng băng thông yêu cầu bao gồm tiêu đề gói tin là khoảng 9.33kbit/s cho G723.1 (5.3kbit/s) và khoảng 10.40kbit/s cho G723.1 (6.3kbit/s).