VoIP là sự cải tiến quan trọng trong công nghệ và đôi khi được mô tả như là một công nghệ đột phá. Điều đó có nghĩa rằng nó có khả năng phá vỡ tình trạng giam cầm và làm thay đổi nhanh chóng việc sử dụng dịch vụ điện thoại hiện nay.

Trong khi sức mạnh của nó đang trở nên ảnh hưởng trong liên bang Mỹ thì nó đã tác động to lớn đến phần còn lại của thế giới bởi vì có nhiều quốc gia đang bắt đầu thiết lập cơ sở hạ tầng viễn thông, không như ở đây nơi mà chúng ta đã có dịch vụ tồn tại hàng thập kỷ nay.