CODEC sử dụng cho mỗi cuộc gọi sẽ được thỏa thuận tùy theo bên ngang hàng cho mỗi phiên làm việc. Bởi vậy CODEC đã được chọn trước thì được ưa thích hơn và không phải lúc nào cũng chọn CODE.