SIP và H.323 là hai chuẩn giao thức VoIP. H.323 là giao thức kế thừa với một nền tảng cài đặt quan trọng, nhưng nó không thông dụng để thiết lập mạng IP, những mạng VoIP cò sẵn có thể đòi hỏi việc thi hành H.323 cho lý do làm việc phổ biến hay khả năng tương thích. SIP (Session Initiation Protocol) là giao thức VoIP mới cho mạng IP. Nó tốn ít chi phí hơn là H323 và là một kiến trúc đơn giản. Đây là giao thức được ưa thích hơn cho những người dùng VoIP mới. Sự hoạt động của SIP hay H.323 là một tùy chọn theo trình tự.