Yes, Dòng sản phẩm VoIP Router Vigor2100V, 2200V, 2600V, 2700, 2800 và Vigor2900V với firmware mới nhất hỗ trợ giao thức T.38. Vì thế Fax xuyên qua IP có thể hoạt động.