Quý khách cần thông tin về giá vui lòng email sales@anphat.vn, các thông tin khác liên hệ hotro@anphat.vn. Xin cảm ơn.

closed icon

Chiều dài tối đa cho IPSec pre-shared key là 64 ký tự.

Hiện tại chỉ có dấu ngoặc kép ( " ) là không hỗ trợ.