(Quyền Adminstator)

 1.  ADD các thiết bị cần quản lý lên DrayTek Cloud
 1. Cấu hình tự động đổ cấu hình (Provisioning) Auto reboot cho các thiết bị

2.1 Chọn Networrk của bạn, Vào Provisioning > Global parameter

 • Nhấn "Add" tạo profile.

 1. Cấu hình Profile như sau
 • Create Profile by: Chọn 'Sampling from an Online Device'
 • Profile Name: Đặt tên Profile
 • Select Device: nhấn Edit chọn thiết bị mẫu
 • Always Keep: Chọ “Enable”, Nhằm cố định môt số thông số quan trọng, không cho phép thay đổi trên VigorAP, gây ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của hệ thống.Khi chọn Enable “Always Keep”, Trong thời gian định kì, Cloud DrayTek sẽ thực hiện quét các thông số cấu hình trên thiết bị, và áp dụng lại profile nếu nhận thấy có sự thay đổi trong các thông số được gán “keep”. Cloud DrayTEK chỉ ckeck và cố định thông số khi cả hai mục “Always Keep” và “lock” (khi cấu hình parameter) được check.
 • Reboot after Provisioing:  Chọn Enable để reboot lại thiết bị sau khi apply thông số…
 • Provisioing Time: chọn Now để áp dụng cấu hình như bây giờ.
 • Nhấn Add

2.3 Trong profile list, chọn Profile vừa tạo, nhấn Edit

 1. Vào Application>> Schedule, nhấn vào “Provision” index 1 đang ẩn.

 • Chọn “Provision
 • Chọn “Enable
 • Comment: Đặt tên Profile
 • Start day: Chọn ngày bắt đầu có hiệu lực
 • Start Time: Chọn thời gian reboot (ví dụ 3:00 sáng)
 • How Often: chọn Weekdays (các ngày trong tuần)
 • Weekdays: chọn các ngày muốn reboot
 • Nhấn “Save

Ta sẽ có trạng thái index thời gian như sau:

 1. Vào Provisioning/ Global Parameters>> chọn Tab Network & Devices

Tại Network của bạn>> chọn Profile vừa tạo

 • Tại các thiết bị con>> Chon As Parent
 • Nhấn Save

 1. Kiểm tra trạng thái đô cấu hình thiêt bị

Vào Monitoring >> log

 • Chọn tab Set Parameter, kiểm thái đồng bộ cấu hình, thấy thông báo succuded là đã đồng bộ cấu hình thành công.

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:


     Văn phòng TPHCM: (028) 3925 3789
     Chi nhánh miền Bắc: (024) 3781 5089
     Chi nhánh miền Trung: (0236) 367 9515
     Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641

     Fanpage Hỗ Trợ Kỹ Thuật: facebook.com/AnPhat

     Kênh youtube Hỗ Trợ Kỹ Thuật: AnPhatITOfficial