Tình huống:

- Văn phòng chính và các chi nhánh thuê thêm kênh thuê riêng (L3VPN) để kết nối các chi nhánh về Văn phòng chính (chạy phần mềm ERP, chia sẻ dữ liệu,…)

 

 

 

Chuẩn bị: (Máy tính luôn luôn nối vào port LAN1 của Vigor)

 

 • Tại Văn Phòng:

+ IP đấu nối:172.16.1.2/30 Gateway: 172.16.1.1

+ IP LAN của khách hàng: 192.168.2.1/24

 • Tại Chi Nhánh:

+ IP đấu nối: 172.16.1.6/30 Gateway: 172.16.1.5

+ IP LAN của khách hàng: 192.168.6.1/24

 • ISP chịu trách nhiệm Routing
 • Máy tính sử dụng cấu hình Vigor nối với port LAN 1

Bước 1: Cấu hình WAN Vigor2960 Văn Phòng

-     Vào WAN >> General Setup, chọn WAN1

-     Check Enable

-     Ipv4 Protocol                                      :Chọn Static

-     Mode                                                   :Chọn ROUTING

     

 • Chuyển tab Static
 • IP Adress                                            :Điền IP Đấu nối
 • Subnet Mask                                       :Điền Subnet Mask
 • Gateway                                             :Điền IP Gateway
 • Nhấn Apply

Bước 2: Cấu hình LAN Vigor2960 Văn Phòng

 • Vào trang web cấu hình                : IP 192.168.1.1 (User/Pass: admin/admin)
 • Vào LAN >> General Setup
 • IP Address/ Sunbet Mask                 : Điền lớp mạng văn phòng
 • DHCP Start IP/ DHCP End IP            :Điền IP đầu và IP cuối trong dãy DHCP sẽ cấp
 • Nhấn Apply để Reboot thiết bị

 

 

 • Nối cáp mạng máy tính với các port LAN của Vigor và ping về gateway 172.16.1.2 để test chiều lên; Nhờ anh em trên Đài đứng trên Core ping về IP máy tính để test chiều xuống

 

Bước 3: Cấu hình WAN & LAN Vigor2960 Chi nhánh

 • Thực hiện tương tự các bước 1 và 2 với các thông số IP của Chi nhánh

 

Bước 4: Kiểm tra nghiệm thu

 • Cấu hình cho phép ping IP WAN: Vào System Maintenance >> Access Control, Internet Access Control, chọn Enable “Allow PING from the Internet”

 • Tùy vào quy định của từng ISP
 • Có thể dùng lệnh ping để test trên 1000 gói hoặc hơn: Lấy máy tính ở VP có IP 192.168.2.10 ping đến máy tính ở CN có IP 192.168.6.10: ping 192.168.6.10 –t –n 1000
 • Hoặc có thể thêm thông số -l xxxx để thay đổi kích thước gói tin ICM

 

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:

     Văn phòng TPHCM: (028) 3925 3789
     Chi nhánh miền Bắc: (024) 3781 5089
     Chi nhánh miền Trung: (0236) 367 9515

     Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641
     Fanpage Hỗ Trợ Kỹ Thuật: facebook.com/AnPhat
     Kênh youtube Hỗ Trợ Kỹ Thuật: AnPhatITOfficial