Chuẩn bị:

- Đăng ký và sử dụng dịch vụ tên miền động DrayDDNS: https://www.anphat.vn/quan-ly-thiet-bi-system-maintenance/linux-huong-dan-kich-hoat-va-su-dung-drayddns

A. Cấu hình trên Vigor2960 Trung tâm (Dial- In)

1. Đặt Key Ipsec VPN sử dụng chung cho tất cả các Profile

 • Vào VPN and remote access >>> IPsec general setup
 • Preshared key: điền vào key cho ipsec, Key này sẽ sử dụng chung cho các profile VPN không có IP tĩnh
 • Wan profile: chọn wan tương ứng
 • DHCP LAN profile: chọn lan tương ứng 

2. Tạo Profile VPN

 • Vào VPN and remote access >>> VPN profiles, tại tab IPSEC click vào nút Add >>> tạo thông tin cho user VPN
 • Trong Profile: đặt tên cho profile VPN
 • Chọn enable
 • Local ip/subnet: điền lớp mạng nộ bô (192.168.1.1/24)
 • Remote Host: “0.0.0.0” (tất cả các ip được phép VPN về)
 • Remote IP/ Subnet Mask: Điền lớp mạng nội bộ chi nhánh (192.168.26.1/24)
 • IKE Protocol: Chọn IKEv2
 • Nhấn Apply

 

B. Trên Vigor2960 Chi nhánh

1. Tạo Profile VPN

Vào VPN and remote access >>> VPN profiles, tại tab IPSEC click vào nút Add >>> tạo thông tin cho user VPN

 •  Trong Profile: đặt tên cho profile VPN
 •  Chọn enable
 •  Auto Dial-Out check Enable và chọn Always Dial-Out
 •  Dial-Out Through chọn WAN thực hiện VPN
 • Failover to: Chọn WAN thực hiện VPN nếu WAN chính mất kết nối (để trống nếu chỉ có một đường truyền Internet)
 •  Local ip/subnet: điền lớp mạng nộ bô (192.168.26.1/24)
 •  Remote Host: “0.0.0.0” (tất cả các ip được phép VPN về)
 •  Remote IP/ Subnet Mask: Điền lớp mạng nội bộ chi nhánh (192.168.1.1/24)
 •  IKE Protocol: Chọn IKEv2
 •  Preshared Key: điền pass Ipsec VPN
 •  Nhấn Apply

 

2. Kiểm tra trạng thái kết nối

Vào VPN and Remote Access >> ConnectionManagement

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng Ping Diagnosis trong Diagnostics

 

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:

     Văn phòng TPHCM: (028) 3925 3789
     Chi nhánh miền Bắc: (024) 3781 5089
     Chi nhánh miền Trung: (0236) 367 9515

     Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641
     Fanpage Hỗ Trợ Kỹ Thuật: facebook.com/AnPhat
     Kênh youtube Hỗ Trợ Kỹ Thuật: AnPhatITOfficial