1. Chuẩn bị
 1. Cấu hình các thống số cơ bản

Trong đây có thể cấu hình các thông số như Tên SSID/ mật khẩu/ giới hạn số lượng Client, VLAN, bandwidth Limit, Isolate,…

Vào CONFIGURATION >>Wireless>> Basic, chọn tên Network của bạn >> nhấn “ADD WIRELESS

cấu hình các thông số cơ bản Wireless

 • SSID: đặt tên sóng Wi-Fi
 • Encryption: chọn chế độ mã hóa sử dụng
 • Password: điền mật khẩu sóng Wi-Fi
 • MAX of Number User: điền số lượng User tối đa cho phép truy cập Wi-Fi
 • Rate of Limit: check Enable nếu muốn giới hạn băng thông cho SSID
 • Radio: chọn sóng Wi-Fi muốn phát (Radio-1 (2.4Ghz), Radio-2 (5G))
 • Isolate: check để Các client kết nối wifi không thể truy cập lẫn nhau
 • Hiden: check để ẩn tên SSID
 • Check enable WMM
 • Nhấn “SAVE” lưu cấu hình

 1. Cấu hình tắt mở Wi-Fi tần số 2.4G/ 5G

Vào CONFIGURATION >>Wireless>> Basic, chọn tên Network của bạn >> chọn Radio

 • Tại tần số sống mong muốn >> chọn Enable >> nhấn Save

 1. Cấu hình Access List

Vào CONFIGURATION >>Wireless>> Basic, chọn tên Network của bạn >> Advance

 • Chọn SSID cần tạo Access List
 • List Type chọn Allow List để cho phép  hoặc Deny List để chặn các thiết bị có địa chỉ MAC trong danh sách.
 • Nhấn ADD MAC

 • MAC: điền MAC thiết bị
 • Remarks: Đặt tên thiết bị
 • Nhấn SAVE

 1. Cấu hình Wireless Schedule

Vào CONFIGURATION >>Wireless>> Basic, chọnNetwork của bạn

 • Tại Advance
 • Tại AP Radio Timer
  • AP Radio Timer Enable: chọn ON
  • ON: nhấn biểu tượng đồng hồ kế bên >> chọn thời gian kích hoạt Wi-Fi (ví dụ 6h00 sáng)
  • OFF: nhấn biểu tượng đồng hồ kế bên >> chọn thời gian tắt Wi-Fi (Ví dụ 23h00)
  • Chọn các ngày áp dụng ( ví dụ từ thứ 2 đến thứ 6)
  • Nhấn SAVE

 1. Cấu hình Channel bandwidth

Vào CONFIGURATION >>Wireless>> Radio Planning, tại Default Channel Width

 • Country: Chọn VietNam
 • Radio-1 (2.4G): chọn 40MHz/20MHz
 • Radio-2 (5G): chọn 80MHz/ 40MHz/20MHz
 • Nhấn SAVE

 1. Chỉnh Channel và độ mạnh sóng Wi-Fi

Vào CONFIGURATION >>Wireless>> Radio Planning>> chọn tên Network của bạn >> chọn Manual Planning

 • Chọn AP với Series number tương ứng
 • Tại Radio 1: tầng số 2.4Ghz
  • Channel: chọn channel phát
  • Power: chọn độ mạnh sóng theo dBm
 • Tại Radio 2: tần sống 5GHz. Thực hiện tương tự radio-1

Tham khảo công suất từng thiết bị tương ứng với quốc gia theo bảng bên dưới:

H. Quy định những Channel phát

Vào CONFIGURATION >>Wireless>> Radio Planning>> chọn tên Network của bạn >> chọn Auto Planning,

 • User- Defined Channel: chọn Enable
 • Nhấn Save

 • Tại 2.4GHz và 5GHz, chọn các channel sử dụng như hình (do có một số channel vài thiết bị không thể kết nối được) >> nhấn Save