1. Đăng kí tài khoản Wi-Tek Cloud (Nếu đã có bỏ qua bước này)

Thực hiện theo hướng dẫn: https://www.anphat.vn/wi-tek-huong-dan-cau-hinh-tren-may-tinh/wi-tek-huong-dan-dang-ki-tai-khoan-wi-tek-cloud

 1. Thêm thiết bị với Wi-Tek Cloud (Nếu đã có bỏ qua bước này)

Thực hiện theo hướng dẫn: https://www.anphat.vn/wi-tek-huong-dan-cau-hinh-tren-may-tinh/wi-tek-huong-dan-them/-xoa-thiet-bi-ap-tren-wi-tek-cloud

 1. Truy cập Wi-Tek Cloud

Truy cập địa chỉ Wi-Tek Cloudhttps://cloud2.wireless-tek.com/#/login

 1. Đăng nhập Wi-Tek Cloud bằng tài khoản của bạn
 2. Kiểm tra thông tin thiết bị
 • Vào MONITORING >> Devive >> Switch >> chọn Network của bạn

 • Nhấn vào Serial Number của Switch cần cấu hình

 

 • Xuất hiện thông tin chung của thiết bị như HostName, model,port đang kết nối, IP,…

 1. Cấu hình bật/ tắt tính năng PoE

Vào Port

 • Chọn port cần cấu hình, ví dụ port 1,2,3,4

 • Tại PoE Enable
  • Enable: bật tính năng cấp nguồn PoE cho thiết bị khác
  • Disable: tắt tính năng cấp nguồn PoE cho thiết bị khác
 • Nhấn SAVE                                                 

 • chờ vài phút để hệ thống áp dụng