Trên Vigor Router

 1. Chỉnh múi thời gian Việt Nam (GMT+07)

Vào System Maintenace >> Time and Date, Time Zone chọn GMT+07 >> nhấn OK

 1. Kích hoạt DrayDDNS trên thiết bị:

Thực hiện theo hướng dẫn: https://www.anphat.vn/quan-ly-thiet-bi-system-maintenance/huong-dan-kich-hoat-va-su-dung-drayddns 

 1. Kích hoạt Let's Encrypt certificate

Thực hiện theo hướng dẫn:  https://www.anphat.vn/quan-ly-thiet-bi-system-maintenance/huong-dan-ap-dung-chung-chi-let-s-encrypt-tren-router-draytek 

 1. kích hoạt VPN Ipsec sử dụng certificate DrayDDNS

Vào VPN and Remote Access >> IPsec General Setup

 •  Certificate for Dial-in: chọn DrayDDNS.
 • Nhấn OK

 

 1. Tạo Profile VPN dial in user 

Vào VPN and Remote Access >> Remote Dial-in User, chọn Index bât kì

 • Chech Enable the account and enable IKEv2 EAP.
 • Allowed dial-in Type:
 • Chọn IPsec. Check IKEv2 EAP
 • Username /Password: Điền User/ Password xác thực
 • Select Digital Signature(X.509).
 • Nhấn OK.

B. Trên Client

B1. Kết nối bằng Windows 10

1. Vào Network and Internet Settings >> VPN, and nhấn Add a VPN connection

 • VPN provider: Chọn Window (built-in)
 • Connection Name, điền tên kết nối VPN
 • Server name or address: điền tên miền DrayDDNS của router
 • VPN type: chọn IKEv2 
 • Điền User name and Password đã khai báo trên Profile VPN
 • Bỏ check remember my sign-in info
 • Nhấn Save

2. Vào Network and Sharing Centre >> Change adapter settings. Chọn VPN profile vừa tạo, nhấp chuột phải, chọn Properties. Trong tab Security, tại Data Encryption, chọn Require Encryption if Server declines >> nhấn OK.

3. Tại biểu tượng Netwwork, nhấn phải vào Profile VPN vừa tạo, nhấn connect.

4 Xuất hiện hộp thoại điền Username/ password vpn, điền thông tin >> nhấn OK

5. Kết nối thành công

 

B2. Connecting from Smart VPN Client

1. chạy phần phềm Smart VPN Client >> nhấn Add tạo profile

 • Profile Name: Đặt tên Profile
 • Type: chọn IKEv2 EAP
 • IP or Host Name: điền tên miền DrayDDNS đã kích hạot trên router.
 • Điền User name và Password VPN
 • Chọn ON Remember my Credentials
 • Click OK

2. Qua tab Connection and then we can check VPN status when it's connected.

 

 

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:


     Văn phòng TPHCM: (028) 3925 3789
     Chi nhánh miền Bắc: (024) 3781 5089
     Chi nhánh miền Trung: (0236) 367 9515
     Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641

     Fanpage Hỗ Trợ Kỹ Thuật: facebook.com/AnPhat

     Kênh youtube Hỗ Trợ Kỹ Thuật: AnPhatITOfficial