Tìm hiểu thêm về Media Converter: GP-C01Z GPON

Để cấu hình converter GPON APTEK GP-C01Z đồng bộ với các nhà mạng chúng ta làm như sau:

(Nên nâng cấp firmware mới nhất tại đây: https://www.anphat.vn/firmware và reset cứng thiết bị C01Z trước khi làm các bước bên dưới)

Bước 1: Đặt IP tĩnh cho card mạng máy tính là 192.168.1.100, truy cập http://192.168.1.1 với username: admin; password: 1234

Bước 2: Liên hệ tổng đài nhà mạng để hỏi chuỗi SLID (hay còn gọi là: mã MAN, password PON) của đường truyền (Hoặc có thể xem trong giao diện web của thiết bị cũ nếu biết cách xem)

Bước 3: Tìm GPON SN bên dưới thiết bị nhà mạng đang sử dụng (tham khảo hình dưới, hoặc có thể xem trong giao diện web của thiết bị cũ nếu biết cách xem)

Bước 4: Vào Network > PON > SN / SLID(Password)

4.1 Nhà mạng VNPT

- Ở ô SN: Nhập vào đầy đủ GPON SN tìm được ở bước 3 (Lưu ý: Nếu không chạy được thì thử nâng cấp firmware mới nhất)

- Ở ô Password:Nhập chuỗi SLID vừa hỏi tổng đài ở bước 2

- Nhấn Submit để lưu và reboot lại thiết bị

(Lưu ý: Cái nào không có thì cứ để mặc định của thiết bị, đừng chỉnh sửa)

4.2 Nhà mạng VIETTEL - FPT

- Ở ô SNNhập vào đầy đủ GPON SN tìm được ở bước 3

- Nhấn Submit để lưu và reboot lại thiết bị

(Lưu ý: Cái nào không có thì cứ để mặc định của thiết bị, đừng chỉnh sửa)

Bước 5: Kiểm tra đồng bộ PON

Vào Status > Network Interface > PON Inform

GPON State là Authentication Success và các dòng bên dưới đều có thông số thì PON đã đồng bộ thành công

Hoặc có thể nhìn đèn PON sáng đứng (không chớp tắt) thì lúc đó đã đồng bộ PON thành công

Bước 6: Kiểm tra xem vlan từ nhà mạng đổ xuống

Thông thường thì nhà mạng xài các vlan cố định 10,11 (VNPT); 35 (Viettel),...nhưng trong vài trường hợp cần phải điền vlan khác thì mới chạy được PPPoE

Vào Network > Port Configuration > Vlan: Trong trường OLT config vlan sẽ hiện tất cả các vlan trong đó có vlan PPPoE (các vlan từ 3xxx trở lên không phải vlan PPPoE nên không cần quan tâm)

Sau đó thì có thể gán thử 1 trong các vlan đó vào mục vlan của PPPoE trên modem

Hoặc nếu modem của bạn không hỗ trợ vlan thì xem hướng dẫn gỡ vlan tại link này: https://www.anphat.vn/gpon/gp-c01z-khong-can-tag-vlan-khi-quay-pppoe-bridge-vlan-2

Bước 7: Hoàn thành

Sau khi PON đã đồng bộ thành công bạn có thể nối dây mạng từ cổng WAN Router DrayTek vào cổng LAN của GP-C01Z. Sau đó bạn cấu hình PPPoE trên DrayTek với 1 trong các vlan vừa tìm được ở bước 6

Bước 8: Debug - Gỡ lỗi

- Hãy thử reset cứng thiết bị C01Z và làm lại

- Hãy thử Clone (copy) PON SN từ thiết bị cũ qua C01Z

- Hãy thử nâng cấp lại firmware trên web An Phát

- Trong trường hợp không thể đồng bộ "Authentication Success"  hoặc không PPPoE được

Nhập báo lỗi vào link này và chờ chúng tôi phản hồi hướng dẫn

http://c01z.anphat.vn

--------------------------
Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ thêm
Tổng đài: 1900.633.641
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.