(Áp dụng cho các model DrayTek Vigor2927 / 2962 / 3910 )

SD-WAN (software-defined networking WAN) là tính năng trên ACS cho phép người quản trị  kết hợp các dịch vụ internet, bao gồm Internet, LTE và VPN trên hệ thống quản lý trung tâm để đạt hiệu năng tối đa, cải thiện hiệu quả chất lượng sử dụng và cung cấp nhiều lựa chọn hơn khi xây dựng hệ thống mạng. Ngoài việc tối ưu hóa việc truyền tải lưu lượng giữa các dịch vụ mạng, SD-WAN còn giúp đơn giản hóa và cho phép hiển thị đầy đủ thông tin khi giám sát các dịch vụ trong mạng.

  1. Kích hoạt SD- WAN trên ACS3

Tham khảo hướng dẫn : https://www.anphat.vn/sd-wan-vigoracs3-vigor2927-/-2962-/-3910/kich-hoat-sd-wan-va-mot-so-tinh-nang-cua-sd-wan

  1.  Cấu hình Load Balance
  1. Đăng nhập ACS3 hoặc DrayTek Cloud theo link : https://cloud.draytek.vn  với username / password được cấp, điền mã Captcha >> nhấn Login
  2.  Cấu hình Load Balance mode

Chọn Network của bạn >> nhấn biểu tượng Configuration>>Load Balance

Tỉ lệ Load balance dựa trên:

  • Bandwidth-Based: Băng thông cao nhất mà SD-WAN nhận được
  • Quality-Based: dựa vào jitter nhỏ nhất mà SD-WAN nhận được
  • Reliability-Based: Dựa vào tỉ lệ mất gói tin thấp nhất mà SD-WAN nhận được
  • Custom: do người dùng tự định nghĩa dựa theo Upload/ Download bandwidth Weight, low latency Weight, Low jitter Weight, Les Packet loss Weight
  • Nhấn Save and Set to CPEs