Quý khách cần thông tin về giá vui lòng email sales@anphat.vn, các thông tin khác liên hệ hotro@anphat.vn. Xin cảm ơn.

closed icon

Hiện tại các loại dòng DrayTek Router Vigor hỗ trợ Preshared Key để xác thực.