Chuẩn bị:

- Đăng ký và sử dụng dịch vụ tên miền động DrayDDNS: https://www.anphat.vn/quan-ly-thiet-bi-system-maintenance/linux-huong-dan-kich-hoat-va-su-dung-drayddns

A. Cấu hình trên DrayTek Vigor:

1. Đường mạng đầu xa có IP tĩnh

- Trong Profile: đặt tên cho profile VPN

- Chọn enable

- For remote dial-in user: chọn enable

- Local ip/subnet: điền Lan IP và subnet của Vigor 2960

- Remote Host: điền IP tĩnh đầu xa (ví dụ 100.100.100.100)

- Preshare Key: điền Key Ipsec VPN

- Nhấn Apply

2. Đường mạng đầu xa sử dụng IP động

- Vào VPN and remote access >>> IPsec general setup 

Preshared key: điền vào key cho ipsec, Key này sẽ sử dụng chung cho các profile VPN không có IP tĩnh

Wan profile: chọn wan tương ứng

DHCP LAN profile: chọn lan tương ứng

- Vào VPN and remote access >>> VPN profiles, tại tab IPSEC click vào nút Add >>> tạo thông tin cho user VPN

- Trong Profile: đặt tên cho profile VPN

- Chọn enable

- For remote dial-in user: chọn enable

- Local ip/subnet: điền Lan IP và subnet của Vigor 2960

- Remote Host: “0.0.0.0” (tất cả các ip được phép VPN về)

- Nhấn Apply

B. Tạo kết nổi bằng phần mềm Smart VPN client

- Điền thông tin ip wan của Vigor.

- Type of VPN ta chọn IPSec Tunnel

- Click OK.

- Trong bảng IPSec Policy Setting ta chọn:

- Type of IPSec Tunnel là Standard IPSec tunnel

- Remote Subnet : điền ip lan tương ứng của Vigor.

- Remote Subnet Mask : điền subnet tương ứng của Vigor.

- Preshared key điền key ipsec đã setup trên 2960

 

- Click OK >>> Click vào Active để kết nối VPN tới 2960

- Kiểm tra kết nối:

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:

     Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
     Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
     Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515

     Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641
     Fanpage Hỗ Trợ Kỹ Thuật: facebook.com/AnPhat
     Kênh youtube Hỗ Trợ Kỹ Thuật: AnPhatITOfficial