Chuẩn bị:

- Đăng ký và sử dụng dịch vụ tên miền động DrayDDNS: https://www.anphat.vn/quan-ly-thiet-bi-system-maintenance/linux-huong-dan-kich-hoat-va-su-dung-drayddns

A. Trên Vigor2960/3900

1. Tạo Account VPN

Vào User Management >> User Profile, nhấn Add tạo user

 • Username           :Điền Username VPN
 • Check Enable
 • Password            :Điền Password VPN
 • DHCP From         :Chọn LAN cấp DHCP cho User VPN ( nếu hệ Router không cấp DHCP thì phải điền IP tĩnh cho User VPN tại Static IP Address)
 • Nhán sổ PPTP/L2TP/SSL/PPPoE/ OpenVPN Server General Setup
 • SSL VPN chọn Enable
 • Nhấn Apply

 

2. Cho phép kết nối SSL VPN

Vào VPN and Remote Access >> Remote Access Control

 • Check Enable SSL VPN Service
 • Nhấn Apply

3. Đổi port SSL VPN

Vào System Maintemance >>Access Control

Tại Management Port Setup

 • SSL VPN port : đổi port SSL VPN
 • Nhấn Apply

B. Trên thiết bị Client

1. Cài đặt phần mềm DrayTek SmartVPN

Download bản Smart VPN Client tại: 

2. Khởi động phần mềm

 • Nhấn “Add” tạo Profile mới

 • Profile Name: Đặt tên Profile
 • Type : Chọn mã hóa “SSL VPN Tunnel”
 • IP or Host Name: Điền IP WAN hoặc tên miền
 • Port: điền port SSL VPN đã đổi trên Vigor2912 ví dụ (4434)
 • Username/password: điền Username/password đã cấu hình trên router
 • Chọn “Advance Options”
 • Fast SSL chọn “ON”
 • Nhấn More

 • Nhấn “OK” một lần nữa lưu profile VPN

Lưu ý: Khi cần truy cập các lớp mạng (subnet) khác bên trong DrayTek, thì phải thêm các lớp mạng đó vào phần Advances Options >> "More" trên SmartVPN

3. Thực hiện kết nối

 • Chọn Profile “SSL VPN” đã tạo>> nhấn “Connect

 • Kiểm tra lại Username/ Password đã cấu hình

 • Kiểm tra trạng thái kết nối

Điện thoại sử dụng SmartVPN client
Bước 1: Mở ứng ứng dụng SmartVPN client >> nhấn biểu tượng “+” để tạo profile

Bước 2: Điền thông tin VPN server

 • Description: Đặt tên profile
 • Server: Điền IPWAN/ tên miền router VPN server
 • Port: 443 (port SSL VPN)
 • Chọn “Automatically get IP and DNS server Address"
 • Chọn Save

 

Bước 3: Thực hiện VPN

 • Chọn profile VPN đã tạo để xuất hiện hộp thoại cấu hình account VPN
 • Username /password: Điền username/ password đã tạo trên VPN server
 • Chọn “Remember password” nếu muốn lưu password này cho các lầ kết nối sau
 • Chọn “Dial”

 

6. Kiểm tra kết nối

 • Trên client, thực hiện ping địa chỉ IP LAN router, hoặc vào VPN and Remote Access >> Connection Management kiểm tra trạng thái kết nối

 

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:

     Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
     Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
     Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515

     Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641
     Fanpage Hỗ Trợ Kỹ Thuật: facebook.com/AnPhat
     Kênh youtube Hỗ Trợ Kỹ Thuật: AnPhatITOfficial